Wednesday, 16 November 2011

Tilkobling! Innovasjon Norges miniseminar 15.11.11
Igår arrangerte vi en fest i anledning flytting til Klosterøya. Mer enn 150 personer kom. Først var i Teater Ibsen sine lokaler for å få med oss Jon-Roar Bjørkvolds foredrag om "Tilkobling - det musiske menneske". Min tale til foramslingen i forkant kan du lese her, og responsen fra de som var med finner du helt nederst.

Seminaret ble innledet med Stanley Jakobsen som sang sin skigardsvise.

Hvorfor skigardsvisa?
Den røde tråden i vår innflyttingsfest heter “tilkobling”. Målet vårt med miniseminaret og det å samle dere alle er å bidra til flere innovative koblinger. Vil du et sted, er det lurt å vite hvor du kommer fra. Skigardsvisa peker på det som holder oss igjen. Våre mentale stengsler. Innovasjon Norge har klatret over en skigard med denne flyttingen. Våre gamle kontorer hadde stengsler -avstander og rom , som skapte distanse mellom oss. Flyttingen handler også om å rive stengsler mellom oss som jobber for næringsutvikling i Telemark –et samlokaliseringsprosjekt for næringsutviklere og virkemiddelapparat. Det jobber vi fortsatt med!

Hvorfor Stanley Jakobsen?
Både har han skrevet skigardsvisa og han er leder av Ungt Entreprenørskap. En fabelaktig organisasjon som jobber med å gjøre Telemark til Gründerfylket slik Lars Kise liker å skrive om, et mål vi deler helt og fullt. Ungt Entreprenør setter entreprenørskap inn i et generasjonsperspektiv med å jobbe så langsiktig som eksempelvis opplæring og motivasjon av ungdommer helt ned i begynnelsen av tenårene. I Innovasjon Norge jobber vi i beste fall med 5-års perspektiv i våre mest langsiktige satsinger. Telemark trenger mer enn noen gang visjoner, gjennomføringsevne og tålmodighet i skjønn harmoni. Telemark preges nøkkeltall som gjør oss deppa. Gjør vi de riktige tingene kommer også resultatene. Kanskje skal vi være mer opptatt av tankesett og prosesser og la lengde- og stilkarakterer ligge lavt i første halvdel av fremtiden…

Hvorfor er du her?
Først takk til dere alle, fordi vi som jobber i Innovasjon Norge Telemark er ikke så lite stolt og takknemlig over at denne salen ble fylt opp. Den røde tråden, tilkobling, handler om å møte hverandre. Og jeg antar du er kommet for å møte spennende mennesker. Her kan du møte personer som (og hører du navnet ditt nevnt, ber jeg deg reise deg opp så alle kan se deg):


• Fylkesordfører Terje Riis Johansen, som har en drøy måned i rollen, og allerede har dukket dypt ned i flere næringsutviklingssaker enn han kanskje var forberedt på, men vi er glad for at du dukker ned i nettopp dette, Terje!

• Leder av Rjukan Næringsutvikling, Audun Mogen, som jobber med så spennende prosjekter innenfor næringsutvikling, ny industri og grønn IKT at du neppe tror det før du får se det.

• De kommunene som kommer best ut på Telemarksforsknings næringsbarometer er også gode på stedsutvikling, og skal jeg driste meg til å peke på to gode personer du kan snakke med som jobber med stedsutvikling på en fremragende måte, så vil jeg anbefale deg å snakke med næringssjef i Seljord, Harriet Slaaen og leder av Springer Kulturstudio Gunn Marit Christensson.

• En av de viktigste jobbene Telemark har gjort og fortsatt må gjøre for å øke verdiskapningen er å være ute og selge de fantastiske mulighetene vi har. Selge er et verb med stigende kurs på ord-børsen i Telemark. Før var det kun konstruksjon og produksjon som sto høyt på lista, men nå har vi skjønt at vi må selge det at vi kan for å få lov til å konstruere og produsere. I dag er det for få som gjør denne salgsjobben, men Herøya Industripark gjør en forbilledlig jobb her, og i dag kan du snakke med Einar Kristoffersen fra HIP.

• En av de bedriftene som Herøya har tiltrukket seg bl.a. takket være et godt samarbeid mellom kommunen og næringsparken –og derfor kan tilby “spaden i jorda” fortere enn noen andre industristeder i landet, er kanonen Calora Subsea, ledet av gründer Allan Boye Hansen. For 4 år og over 100MNOK siden klippet den daværende olje- og energiministeren snora da de åpnet fabrikken, nå herværende fylkesordfører.

• I den delen av fylket hvor mange tror at det knapt er mulig å drive næringsvirksomhet fordi nesten alle synger i et mollstemt kor om de dårlige veiene, finner du mange spennende bedrifter og tilflyttere med spesialkompetanse. Det er vanskelig å drive offentlig lobbyvirksomhet og snakke til statsbudsjettet uten samtidig å prege oppfatningen til alle de vi ønsker skal få lyst på alt det fortreffelige vi har å by på. Men bedrifter som Novelda i Kviteseid har ikke latt seg lure av samferdselsskremselspropagandaen, og Dag Wisland vinner internasjonale innovasjonspriser basert på verdens eneste ultrabredbånd-radar implementert på en mikrochip.

• En fellesnevner for de mest innovative bedriftene er at de er aktive i klynger, nettverk eller cluster som vi ofte snakker om. Telemark har en rekke klynger og klyngeinitiativ. Her i dag kan du treffe personer som leder disse klyngene, eksempelvis Torkild Follaug som er daglig leder i en av topp-5 europa-klynger målt av en organisasjon som heter Kompetenznetze. Og Thor-Sverre Minnesjord som leder et nasjonalt nettverk innen grønn teknologi. De jobber, sannsynligvis ikke tilfeldig, i samme bedrift –Ibsenbusiness, og er som de fleste av klynge-administratorene lokalisert på Klosterøya. Vittige tunger kaller derfor dette for Cluster Island.

• En annen bedrift vi i Innovasjon Norge møter som samarbeidspartner og inspirasjonskilde i mange innovative prosjekter er bedriften ØPD. Far Øyvind Tufte er her, mens sønnen Nils Johan er i et helt annet sted på kloden. Nils Johan er kanskje det nærmeste en manifestasjon av Askeladden Telemark kan by på i øyeblikket, lyslugget med bygdemål, og en ukuelig tro på at han kan vinne kongeriket og halve kongsdattra.

• Kanskje sitter entreprenørskapsferdigheter i genene, for fetteren til Nils Johan finner du som leder i ett av de mest spennende helseteknologi-selskapene i Telemark, MadeForMovement: Birger Tufte Johansen. Skaperen selv, eller i alle fall han som vant TV-programmet Skaperen i 2007 er med på laget hans.

• Vi har flere gode helse-innovatører, eksempelvis barselpleieren som ble lei av alt sølet på fødestuene og satset noen år for å få frem et superabsorberende laken, som hun nå har fått ikke bare Innovasjon Norge men en rekke lokale investorer med på laget for å bygge en fabrikk på Kjørbekk, ASAP heter bedriften og gründern heter Astrid Skreosen.

• Og for å avslutte med helse-innovatør til, så skal jeg peke på Lars Bredahl, som leder CellCura –en børsnotert aktør Innovasjon Norge har fulgt fra starten av, og som skaper tilkobling på det kanskje aller mest optimale, nemlig med fertilitets teknologi.

La CellCura og unnfangelsen være overgang til det siste spørsmålet jeg skal stille:

Hvorfor Jon-Roar Bjørkvold og hans foredrag om “Tilkobling”?
For noen år siden var jeg utstiller på en konferanse. Siden alle hadde gått fra utstillingstorget og inn i storsalen på Bolkesjø, satte også jeg meg bakerst for å høre på foredraget. Jeg hadde hørt om det musiske mennesket, men hadde ikke hørt Jon-Roar Bjørkvold før. Derfor var jeg ikke forberedt på at jeg hadde den emosjonelle døra som Jon-Roar fant fram nøkkelen til. Tilkobling handler ikke om intellekt og kognitive prosesser. Tilkobling handler om følelser. Da jeg spurte Lill-Ann Bråthen om hvorfor da hun hadde overtatt sjefsstolen fra gründeren av Imatis –med Morten Andresen selv fortsatt i rolle han trivdes bedre i enn å være sjef, så sa hun “fordi jeg likte Morten”. Det var ikke kalkulatoren men hjertet som gjorde at hun valgte.

Hvis vi skal forklare med ett ord hva Innovasjon Norge lager, så er det koblinger. Vi kobler mennesker med ulik kompetanse som kan ha glede av hverandre. ‘Innovasjon Norge handler først og fremst om penger’ tenker du kanskje. Men selv koblingen mellom prosjektene og pengene går via personer. En gründer som møter en investor får ingen kobling til pengene uten først å lage en kobling med personen. Derfor er Koblinger en av kjerneverdiene i Innovasjon Norge. Og derfor er Jon-Roar Bjørkvold med sitt foredrag “Tilkobling” den beste gaven vi kunne gi til dere når vi skulle lage en innflyttingsfest for våre beste venner.

Vær så god, Jon-Roar Bjørkvold!

--------
Og etter dette seminaret har vi fått mange gode reaksjoner:

Takk til deg og Innovasjon Norge for et fantastisk seminar!
Budskapet traff meg midt i magen. Jeg ble glad, rørt og inspirert!
 
Takk for et bra arrangement i går! Du er veldig flink til å lå Innovasjon Norge slå seg på brystet på en åpen og inkluderende måte – og med et foredrag som handler om ærlighet og kraften i felleskap – veldig inspirerendeJ

Takk for fin dag med meningsfullt innhold på Klosterøya i går. Gode øyeblikk av tilkobling og samspill, der fremtiden skapes mens den utfolder seg!

Med kreativitet og glede som basis for tenkning og handlemåte, ønsker vi dere alt godt for tiden som ligger foran!


Takk for underholdene og hyggelig åpningsfest i dag Bård!

Takk for en fantastisk dag!

Bra seminar, fin åpning av Innovasjon Norge Telemark sine nye lokaler.

Det musiske mennesket og glad sang, samt en akademisk fyr med langt grått hår og fyldig bart. Det kan ikke bli feil...

Sang Mikkel Rev sammen med dresskledde herrer midt i arbeidstida! Sånt skjer på innflyttingsfest til Innovasjon NorgeTelemark
---------

Jon-Roars egen blogg om dagen finner du her.
No comments:

Post a Comment